Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Klimaltech sp. z o.o.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuję, iż:
  administratorem Państwa danych osobowych jest Klimaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul.Michalin 57 (64-320 Dobieżyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000612827, NIP: 7773261338;
 2. Państwa dane osobowe Administrator może otrzymać bezpośrednio do Państwa (np. poprzez formularze elektroniczne) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje). W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Administrator zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia z Państwem umowy lub realizacja zamówienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze w związku z zawarciem z Państwem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.: ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, marketingu towarów i usług Administratora, statystycznych i analitycznych, realizacji zobowiązań, podjęcia lub przygotowania współpracy biznesowej, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  •  dostawcom, usługodawcom i partnerom Administratora,
  • pracownicy Administratora,
 5.  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu:
  • upływu terminów przedawnienia związanych z umową lub zamówieniem, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
  • zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  • upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.
 6. posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych (w przypadkach wskazanych w RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w RODO),
  • prawo wniesienia sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda)
   W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Administratora.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;
 8.  Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej), ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie klimaltech.pl Zmiany będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.
 10. Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, lecz jest ono niezbędne w celu nawiązania współpracy i realizacji usług przez Administratora.

Polityka cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę monini.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Klimaltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul.Michalin 57 (64-320 Dobieżyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000612827, NIP:7773261338 może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony serwisu klimaltech.pl w następujących celach:

 1. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do konta w serwisie,
 2. dostosowywania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu;
 3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony serwisu;
 4. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 5. uwierzytelniania osób korzystających z serwisu,
 6.  dostarczania użytkownikom personalizowanych treści reklamowych

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Klimaltech sp. z o.o. będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Masz pytania?
Napisz do nas!

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszej oferty? Masz inwestycję HVAC-R w planach i chcesz oszacować jej koszty? Szukasz sprawdzonego wykonawcy ze specjalistyczną wiedzą? Napisz do nas - chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.